Azərbaycan Üzümçülük Atlası

AĞADAYI

AĞDAM KEÇİ ƏMCƏK

AĞ MUSKAT

AĞ ŞANI

AĞ ŞASLA

AĞ TAYFİ

AĞ XƏLİLİ

ALEATİKO

ALEKSANDROULİ

ALİQOTE

ARAMON

ARANEL

BARBAROKS

BAYANŞİRƏ

BEKLAN

BƏNDİ

BƏNÖVŞƏYİ TEZYETİŞƏN

BİLAĞANI

BUYET

ÇAUŞ

ÇƏRƏZ

ÇƏHRAYI MUSKAT

ÇƏHRAYI SAVANYİN

ÇƏHRAYI TAYFİ

DAĞISTAN GÜLABİSİ

DƏRBƏNDİ

EKİQAYNA N

ƏSKƏRİ

GƏNCƏ QIZIL ÜZÜMÜ

GÖZƏL QARA

HƏMƏŞƏRƏ

HAMBURQ MUSKATI

HARNA-QRNA

HÜSEYNİ

İÇKİMAR

İSKƏNDƏRİYYƏ MUSKATI

İTALİYA

İZABELLA

KABASSİYA

KABERNE- SOVİNYON

KALİTOR

KATTA KURQAN

KLERET

ÇƏHRAYI KLERET

LİDİYA

MAQARAÇ BASTARDOSU

MAQARAÇ TEZYETİŞƏNİ

MƏDRƏSƏ

MƏLƏYİ

MERLO

MİSQALİ

MOLDOVA

MOLET

MORASTEL

MORESQON

MOZAK

MTSVANE KAXETİNSKİ

MUSKAT ( ÜBİ)

MUSKAT OTTOPEL

NAİL

NİMRƏNG

OVAL KİŞMİŞİ

ÖZBƏK MUSKATI

PARKENT

PLAVAY

PORTAN N

QANSON

QARA ASMA

QARA BURNU

QARA KİŞMİŞİ

QARA MAY ÜZÜMÜ

QARA MUSKAT

QARA PİNO

QARA SEREKSİYA

QARA ŞANI

QRENAŞ

RİŞ BABA

RİSLİNQ

RKASİTELİ

RUSEET DAYZE

SAPERAVİ

SERVANİN

RKASİTELİ

SEZAR