TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

MƏQALƏLƏR 

Azərbaycanda üzümçülüyün inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılır

ÜZÜMÜN SADƏ ÜSULLARLA SAXLANMASI

Üzümün xəstəlikləri və onlara qarşı mabarizə tədbirləri

ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIĞIN İXTİSASLAŞAMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

Üzüm bitkisinin inkişaf mərhələlərindən asılı olaraq aqrotexniki tədbirlərin tətbiq xüsusiyyətləri

Azərbaycanda üzümçülük və şərabçılığın tarixi, müasir vəziyyəti və gələcək inkişafı haqqında

Agıllı becərmə. Müxtəlif qonşuluq.

Formalaşdırmaq heç də çətin deyil.

Əsas terminlər

Şpalerdə üzüm

Talvarda üzüm

Evdə hazırlanan şərabın əsas qaydaları

ÜZÜM BİTKİSİNİN ƏSAS XƏSTƏLİKLƏRİ, ONLARA QARŞI MÜBARİZƏ
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ