TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ELMİ ARAŞDIRMALAR 

İskəndəriyyə muskatı üzüm sortunda çiçək və gilələri seyrəldilməsi

İtaliya üzüm sortu üçün müvafiq formalar

Tinglikdən ting çıxımının artırılma yolları

Uzüm bitkisində sulu zoğlardan istifadə qaydaları

Üzüm bitkisindən ikinci məhsul alınması məqsədi ilə bic zoğlardan istifadə edilməsi

Yeni üzüm sortunun qeyri-adi bioloji xüsusiyyətləri
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ