TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: XƏZƏRİ

Ağdamın yerli sortudur. Ağdamda və ona bitişik rayonlarda becərilir.
Kolları güclüdür. Keçmişdə ən çox xiyaban üsulunda becərilmişdir. Çiçəkləri funksional dişi tiplidir. Salxımı iri, konusvari, bəzən silindrik-konusvari, orta sıxlıqda, yaxşı tozlanmadıqda seyrəkdir. Gilələri orta və orta-iri, xırda, girdə, sarı ləkəli yaşıldır, yetişib ötdükdə qəhvəyi ləkələr əmələ gəlir. Qabığı qalındır, möhkəmdir, mum qatı orta qalınlıqdadır. Ləti xırtıldayan, dadı xoşagələndir.
Bar barmaqları uzun olduqda yüksək məhsul verir. Saxlanma və daşınma qabiliyyəti yüksəkdir. Ən gecyetişən sortlar qrupuna daxildir. Bunun hesabına üzüm konveyerinin vaxtını uzatmaq mümkündür.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ