TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: TEZYETİŞƏN QIRMIZI VELTELİNER 

Sortun vətəni Şimali İtaliya olması güman edilir. Fransada 1958-ci ildən becərilir. Geniş yayılmayan sortlardandır. Sonralar Novoçerkassk, oradan da 1969-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Qovlar-Sarı tədris-təcrübə təsərrüfatına gətirilmişdir.
Kolları orta böyüyəndir.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı xırda, konusvari, konusvari-silindrik, sıxdır. Gilələri xırda, zəif ellips formalı, çəhrayıdır. Qabığı orta, ləti ətli-şirəli, axıcıdır. Dadı adi, xoşagələn və təravətlidir.
Mildiu və oudium xəstəliklərinə çox həssasdır, boz çürümə xəstəliyinə tutulur. Orta gecyetişən şərab sortudur. Ətirli şərablar hazırlanır və şərab gec durulur.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ