TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: ŞARDONE 

Qədim zamanlardan mərkəzi və şimal-şərqi Fransa üzümlüklərində becərilir. Krasnodar diyarının Qara dəniz sahillərində, Ukraynada (əsasən Krım vilayəti), Gürcüstanda və Moldovada geniş yayılmışdır. Respublikamızda Ağstafada və üzüm kolleksiyalarında becərilmişdir. Hazırda Şardonedən "Gəncə Şərab-2"də xeyli üzümlük salınmışdır. Bu sort tez-tez Pineo Şardone adlandırılır. Heç də belə deyildir.
Morfoloji əlamətlərinə görə Pino qrupuna daxil olan sortların hamısından fərqlənir.
Yalnız istifadə istiqamətinə görə oxşarlıqları vardır (şampan şərabçılığında).
Kolları orta böyümə gücünə malikdir.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı xırda və orta, silindrik və yaxud konusvari, az hallarda pəncəli, sıx və seyrəkdir. Gilələri orta irilikdə, az hallarda xırdadır, girdə, yaşılımtıl-ağdır. Qabığı qalın, ləti şirəli və axıcıdır. Dadı adi, çox ahəngdar və təravətlidir.
Şardone orta yetişən tipik şərab sortudur. Krasnodar diyarının Qara dəniz sahillərində basdırılmayan şəraitdə sentyabrın əvvəllərində yetişir. Məhsuldarlığı yüksəkdir, ancaq sabit deyil. Gilələri noxudlarunağa meyllidir. Az təsərrüfat əhəmiy- yəti olan klonlar əmələ gəlmişdir. Əsas sort bu klonlardan təmizlərunəlidir.
Sortun turşuluğu sabit qalmaqla yüksək şəkər toplama enerjisi vardır. Yüksək keyfiyyətli şampan şərabları alınır.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ