TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: SEZAR 

Fransanın Yon regionunda becərilib, mənşəyi məlum deyildir. Az yayılan üzüm sortlarındandır. Novoçerkasska haradan gəldiyi məlum deyil. 1969-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Qovlar-Sarı tədris-təcrübə təsərrüfatına gətirilmişdir.
Kolları orta güclüdür.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı orta-iri, girdə, qaraya çalan qırmızıdır. Mum qatı o qədər qalındır ki, gilə boz görünür. Qabığı qalın və elastikdir. Ləti ətli, şirəlidir. Dadı adi, xoşagələn və meyvə ətirlidir.
Xəstəliklərə və küləyə həssasdır.
Orta gecyetişən şərab sortudur.
Məhsulundan albalı dadı verən süfrə şərabı istehsal edilir.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ