TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: RUSEED DAYZE 

Vətəni Fransanın yuxarı Saon departamentidir. Sort Avropa ölkələrində az miqdarda yayılmışdır. Azərbaycana Novoçerkasskdan gətirilmişdir.
Kolları güclüdür.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı xırda və orta irilikdə, forması ellipsi xatırladır. Gilələri xırda, orta, girdə, uc tərəfdən azca çökək, kəhrəba rənglidir. Ləti ətli-şirəli, dadı adi və təravətlidir.
Orta gecyetişən şərab sortudur. Boz çürümə və mildiuya qarşı həssasdır. Şabalıdı torpaqlarda yaxşı bitir və məhsul verir.
Məhsuldardır.
Orta keyfiyyətli, az ətirli süfrə şərabları hazırlanmasında və digər şərabların hazırlanmasında kupajda istifadə edilir.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ