TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: QANSON 

Vətəni Fransanın Bordo departamentidir və 1958-ci ildən becərilir. Avropa ölkələrindən Özbəkistana Şreder adına İnstituta gətirilmiş, oradan 1969-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Qovlar-Sarı tədris-təcrübə təsərrüfatında becərilməyə başlamışdır.
Kolları güclü böyüyəndir.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı iri, əsasından qanadlı, enli-konusvari, seyrək və sıxdır. Gilələri iri, girdə, sıx mum qatlı, qaraya çalan tünd-qırmızıdır. Qabığı orta və möhkəmdir. Ləti ətli-şirəli, bir qədər seliklidir. Dadı adi və xoşagələndir.
Gecyetişən şərab sortudur.
Yüngül, zəif rəngli süfrə şərabları alınır.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ