TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: ÇƏHRAYI MOZAK 

Fransa sortudur. Oradan Qərbi Avropa ölkələrinə yayılmış, ancaq geniş yayılmamışdır. 1960-cı illərdə Novoçerkasska, oradan da 1969-cu ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun Qovlar-Sarı tədris-təcrübə təsərrüfatına gətirilmişdir.
Kolları güclüdür.
Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı orta iri, silindrik və sıxdır. Giləsi orta iri, girdə, azca ellipsvari, rəngi çəhrayıdır.
Qabığı orta və möhkəm deyildir. Ləti ətli-şirəlidir. Dadı adi, xoşagələn və təravətlidir.
Gecyetişən şərab sotudur. Əhəngli torpaqlarda normal məhsul verir.
Ağ süfrə şərabı hazırlanır.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ