TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: ÇƏHRAYI SAVANYİN 

Fransa sortudur. Reyn çayı hövzəsində çox əkilir. Azərbaycana Novoçerkasskdan gətirilmişdir.
Kolları orta böyümə gücünə malikdir. Çiçəkləri özü-özünü tozlayandır. Salxımı xırda, konusvari, qanadlıdır. Gilələri xırda, girdə, tünd çəhrayıdır. Qabığı orta, ləti ətli, şirəli, azca seliklidir. Dadı ətirli və xoşagələndir.
Gecyetişən şərab sortudur. Boz çürümə və oudiuma qarşı az həssasdır. Əhəngli torpaqlarda yaxşı bitir və xloroza davamlıdır.
Yüksək keyfiyyətli ətirli süfrə şərabları hazırlanır. İsti yerdə becərildikdə ətri azalır və yaxud yox olur.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ