TARİX QANUNVERİCİLİK     ATLAS     TANINMIŞ ÜZÜMÇÜLƏR     MƏQALƏLƏR    ELMİ ARAŞDIRMALAR    XƏBƏRLƏR   ƏLAQƏ
 

ATLAS: AĞ XƏLİLİ 

İran mənşəlidir. Dağıstanda, Stavropol diyarında, Özbəkistanda və Türkmənistanda müxtəlif adlarla yayılmışdır. Ancaq heç bir yerdə sortun təmiz əkinləri yoxdur. Sort Azərbaycanda naməlum vaxtdan ən çox Gəncəbasarda becərilmişdir. Hazırda onun əkinləri xeyli azalmışdır. Kolları güclüdür. Çiçəkləri öz-özünü tozlayandır. Salxımı orta-iri, konusvari və yaxud silindrik-konusvari, əsasən sıx və orta sıxdır. Salxım saplağı uzundur, oduncaqlaşmır. Gilələri orta irilikdə, oval, az hallarda zəif yumurtavari, yaşılımtıl-ağ, yetişib ötdükdə bir tərəfində zəif çəhrayı rəng olur. Qabığı incədir. Ləti bərkdir. Dadı adi, şirindir.
Ağ Xəlili ən tezyetişən süfrə üzümlərinə aiddir. Türkmənistanda seçmə ilə yığma iyul ayının əvvəllərində, Azərbaycanda iyulun ortalarında aparılır. Gəncədə üzüm bazarını bu sort açır.
Məhsuldarlığı ortadır.Təzə halda yeyilmək üçün yararlıdır.
ƏLAQƏ 
Adınız:*
E-poçtunuz:*
İsmarıcınız:*

 

KOMMERSIYA TƏKLİFİ