Amanov Mail Vəli oğlu – 1938-ci ildə anadan olmuş və 1960-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun meyvə-tərəvəzçilik və üzümçülük fakultəsini bitirərək Ermənistan SSP-nin Meğri rayonunun Nüvədi kəndində kolxoz aqronomu, kolxoz sədri, həmkarlar təşkilatının sədri vəzifələrində çalışmışdır. Bu çalışmalarla yanaşı 1972-ci ildə yerli üzüm sortlarının aqrobioloji və təsərrüfat-texnoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinə dair namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
1994-cü ildə Azərbaycan Respublikasına köçmüş və “Azərittifaq”da kiçik mənsəb sahibi olmuşdur. 1998-ci ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat üzümçülük və şərabçılıq İnstitutunun direktoru vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2007-ci ildə yabanı üzümə aid doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Həmin ilin yayında da vəfat etmişdir.
Yabanı üzümə aid bir çox elmi məqalələri və monoqrafiyası çapdan çıxmışdır.